Hur - Allmänt

Introduktion

Ifall du redan är bekant med WCAG 2.0 och vill gå direkt till krav och lösningsförslag:
VÄLJ OMRÅDE I MENYN OVAN

Observera att sammanställningen av lösningsförslag täcker HTML och CSS. Samt enbart de första två nivåerna, A och AA. Se nedan för en förklaring i delen WCAG 2.0.

WCAG 2.0 struktur

Först delar vi in kraven i fyra områden:

  • möjlighet att uppfatta
  • hanterbarhet
  • begriplighet
  • robusthet

Mer av W3C om de 4 områdena

Under områdena(principerna) kommer 12 riktlinjer. Riktlinjerna är mål vi jobbar mot. De är inte mätbara men ska hjälpa oss att förstå nästa nivås mätbara krav.

Varje riktlinje har ett eller flera krav som är mätbara.

Kraven är indelade i 3 olika kravnivåer:

  • A (lägsta nivån)
  • AA
  • AAA (högsta nivån)

Två kommentarer till kravnivåerna:

  • För att bli godkänd på AA så ska även alla krav på A vara uppfyllda.
  • Det rekommenderas än så länge att man inte kräver AAA eftersom det än så länge är extremt svårt att uppnå alla kriterier, men att klara så många som möjligt på AAA är så klart väldigt bra.

Observera också att detta inte är en 100%-ig lösning, även om alla krav på AAA uppfylls så kommer det ändå att finnas ett antal personer med någon typ av funktionsnedsättning som inte täcks in i kraven.

Mer av W3C om kraven

I det fullständiga dokumentet så finns för varje krav ett antal tekniker(lösningsförslag), vissa kategoriseras som tillräckliga och uppfyller kriteriet medan vissa kategoriseras som rekommenderade och de uppfyller lite mer än det som krävs och ger därför lite bättre lösning. Till kraven finns även exempel på vanliga misstag.

Lösningsförslagen på denna sajt särskiljer inte mellan tillräckliga och rekommenderade utan visar oftast på tillräckliga lösningar medan ibland så har det varit nödvändigt att nämna rekommenderade lösningar.

För att förstå kraven (kallas i svenska översättningen framgångskriterier)och lösningsförslagen(kallas tekniker) så finns ytterliggare några stöddokument.

Fler länkar till WCAG 2.0 dokument

Så här hänger alla WCAG 2.0 dokumenten ihop

En översikt av WCAG 2.0 av W3C-WAI

Orginalversionen av WCAG 2.0

Den svenska översättningen av WCAG 2.0

Checka dina webbsidor

För att testa om kraven är uppfyllda så kan man använda program och/eller tjänster på internet.

De är bra på olika saker så du måste testa på flera tjänster. Dessutom så måste du göra väldigt mycket manuellt. De flesta kraven(framgångskriterierna) kan inte testas av ett program utan det måste ske manuellt.

Här hittar du program och tjänster:
W3C's lista på program och onlinetjänster för att testa webbtillgänglighet

Följande onlinetjänster kan du starta med:
HTML_CodeSniffer
AChecker