11TE miljöteknik

 

Artikel om Ozonskiktet


Våran grupp har fått i uppgift att leta upp information om det allt mer förstörda ozonskitket som omfanmar våran planet. Det handlar om hur det har brytits ned och varför, vad som startade allt och vad som avslutade allt. Detta arbete har skickligt utförts av Hampus Orstadius, Kalle Sjödin, Robert Mossfeldt, samt den ärtrogne Ruben Nilsson.


192791main_ozone_091307_350.jpg

  Källor: http://www.batecool.co.uk/hcfc-phase-out/cfc-hcfc-or-hfc.html
          http://www.smhi.se/klimatdata/miljo/ozon/vanliga-fragor-om-ozon-faq-1.8954
          http://commons.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Webdesignskolan CMS admin »