11TE miljöteknik

 

Projekt - Teknik och miljö

Ett samarbete mellan kurserna Teknik1 och Webbutveckling1.
Våren 2012. Klass 11TE på Värmdö Gymnasium.

sinad.jpg
"Döda fallet"   foto:gp


Uppgift
Beskriva den teknik, teknisk metod eller teknisk produkt som stöder/förbättrar miljön inom några av de 16 miljökvalitétsmål(områden) Sverige har på nationell nivå.
Varje grupp skriver ett antal artiklar inom sitt utlottade område.
Artiklarna ska i slutet av projektet skrivas in i ett webbaserat CMS(Content Management System) samt redovisas muntligt av gruppen på ett snyggt och pedagogiskt sätt.

Bakgrund
Den tekniska utvecklingen av nya produkter påverkar miljön negativt i de flesta fall. Problemet med miljöförstöringen är idag stora. Miljöfrågor är i många länder en av de viktigaste frågorna. Vilket Agenda 21 visar. Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling.

Webdesignskolan CMS admin »